YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một chuỗi polipheptit được tổng hợp đã cần 799 lượt tARN. Trong các bộ ba đối mã của tARN có A=447, ba loại còn lại bằng nhau. Mã kết thúc của mARN là UAA. Theo lý thuyết, có bao nhiêu nhận định đúng?

  I. Số nucleotit các loại A: U: X: G trên mARN lần lượt là: 652: 448: 650:650.

  II. Tỉ lệ nucleotit A/G trên gen đã tổng hợp ra mARN trên là 11/13.

  III. Phân tử mARN có 800 bộ ba.

  IV. Gen tổng hợp ra mARN có chiều dài 8160 A0

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45209

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : ADN và ARN

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON