YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Có 8 phân tử ADN ở trong nhân tế bào tiến hành tái bản một số lần trong môi trường mới có chứa N15  (so với môi trường ban đầu chứa N14), trong quá trình này đã tạo ra được 240 mạch polinucleotit hoàn toàn mới. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu chính xác?

  I. Tế bào chứa các phân tử ADN nói trên đã nguyên phân 4 lần.

  II. Có 112 phân tử ADN chỉ chứa các nucleotit N15.

  III. Có 120 phân tử ADN chứa các nucleotit do môi trường cung cấp.

  IV. Có 8 phân tử ADN chứa các nucleotit của môi trường củ N14

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 45204

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : ADN và ARN

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA