YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau  đây chính xác khi nói về quá trình nhân đôi ADN?

  I. Diễn ra ngay trước khi tế bào bước vào giai đoạn phân chia.

  II. Xảy ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bào tồn.

  III. Mỗi đơn vị nhân đôi gồm hai chạc chữ Y.

  IV. Emzim ADN – polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ → 3’.

  V. Trên mạch khuôn 3’ → 5’, mạch bổ sung được tổng hợp liên tục.

  VI. Trên mạch khuôn 5’ → 3’, mạch bổ sung được tổng hợp ngắt quảng tạo nên các đoạn Okazaki. 

  • A. I, II, III, IV, VI.                      
  • B.  I, II, III, IV, V.
  • C. I, II, III, IV, V, VI.                                 
  • D. I, II, IV, V, VI.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 45202

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : ADN và ARN

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA