• Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau đây về sự nhân đôi  trong một tế bào của một loài thực vật:

              I. ADN chỉ nhân đôi một lần tại pha của chu kỳ tế bào

              II.ARN poolimeraza có chức năng xác tác hình thành mạch mới theo chiều  

              III. Xét trên một đơn vị tái bản, sự tháo xoắn luôn diễn ra theo hai hướng ngược nhau

              IV. Sự tổng hợp đoạn mồi có bản chất là có sử dụng Ađênin của môi trường để bổ sung với Uraxin của mạch khuôn.

  Số phát biểu đúng là: 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC