ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Xét các phát biểu sau

  I. Mã di truyền có tính thoái hoá tức là một mã di truyền có thể mã hoá cho một hoặc một số loại axit amin

  II. Tất cả các ADN đều có cấu trúc mạch kép

  III. Phân tử tARN đều có cấu trúc mạch kép và đều có liên kết hiđrô

  IV. Trong các loại ARN ở sinh vật nhân thực thì mARN có hàm lượng cao nhất

  V. Ở trong cùng một tế bào, ADN là loại axit nucleotit có kích thước lớn nhất

  VI. ARN thông tin được dùng làm khuôn để tổng hợp phân tử protein nên mARN có cấu trúc mạch thẳng

  Có bao nhiêu phát biểu đúng

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>