ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa A-T, G-X và ngược lại thể hiện trong cấu trúc phân tử và quá trình nào sau đây?

  I. Phân tử ADN mạch kép.     II. Phân tử mARN.                 III. Phân tử tARN.

        IV. Quá trình phiên mã.          V. Quá trình dịch mã.             V. Quá trình tái bản AND 

  • A. I và IV.         
  • B. I và VI.          
  • C. II và VI.                          
  • D. III và V.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>