AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gieo một con súc sắc năm lần liên tiếp. Xác suất để tích các số chấm xuất hiện ở năm lần gieo đó là một số tự nhiên có tận cùng bằng 5 là

  • A. \(\frac{1}{2}\)
  • B. \(\frac{{211}}{{7776}}\)
  • C. \(\frac{2}{3}\)
  • D. \(\frac{5}{{486}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để tích các số chấm xuất hiện ở năm lần gieo là một số tự nhiên có tận cùng bằng 5 thì phải có ít nhất một lần ra mặt 5 chấm và các mặt khác ra mặt lẻ. Do đó xác suất cần tìm bằng \(\frac{{{3^5} - {2^5}}}{{{6^5}}} = \frac{{211}}{{7776}}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>