YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điều kiện của tham số m để phương trình \({8^{{{\log }_3}x}} - 3{x^{{{\log }_3}2}} = m\) có nhiều hơn một nghiệm là

  • A. m < - 2
  • B. m > 2
  • C. - 2 < m < 0
  • D. - 2 < m < 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặt \({2^{{{\log }_3}x}} = t > 0\), phương trình trở thành

  \({t^3} - 3t = m\)

  Bằng cách lập bảng biên thiên của hàm \(f\left( t \right) = {t^3} - 3t\) trên khoảng \(\left( {0, + \infty } \right)\) chúng ta dễ dàng thấy rằng phương trình có nhiều hơn một nghiệm (chính xác hơn là có hai nghiệm) khi và chỉ khi - 2 < m < 0.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA