YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho tanx – tany = 10 và cotx – coty = 5. Giá trị của tan(x – y)

  • A. 10
  • B. - 10
  • C. \(-\frac{1}{{10}}\)
  • D. \(\frac{1}{{10}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ \(\cot x - \cot y = 5 \Rightarrow \frac{1}{{\tan x}} - \frac{1}{{\tan y}} = 5\)

  \( \Rightarrow \frac{{\tan y - \tan x}}{{\tan x.\tan y}} = 5\). Kết hợp với \(\tan x - \tan y = 10\) thì ta được \(\tan x.\tan y =  - 2\).

  Do đó

  \(\tan \left( {x - y} \right) = \frac{{\tan x - \tan y}}{{1 + \tan x.\tan y}} = \frac{{10}}{{1 - 2}} =  - 10\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA