AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một túi đựng 20 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Rút ngẫu nhiên ra hai tấm thẻ. Xác suất để tích của hai số ghi trên hai tấm thẻ rút được là một số chia hết cho 4 bằng

  • A. \(\frac{1}{3}\)
  • B. \(\frac{1}{2}\)
  • C. \(\frac{1}{4}\)
  • D. \(\frac{2}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số cách rút hai thẻ chẵn là \(C_{10}^2\). Số cách rút ra hai thẻ trong đó có một thẻ ghi số chia hết cho 4 còn thẻ kia ghi số lẻ là \(C_5^1C_{10}^1\).

  Vậy xác suất cần tìm là \(\frac{{C_{10}^2 + C_5^1C_{10}^2}}{{C_{20}^2}} = \frac{1}{2}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>