AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số các giá trị nguyên dương của k thỏa mãn 2k có 100 chữ số khi viết trong hệ thập phân là

  • A. 10
  • B. 6
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì \(2^k\) có 100 chữ số nên

  \({10^{99}} \le {2^k} \le {10^{100}} \Leftrightarrow 99 \le k\lg 2 \le 100 \Leftrightarrow \frac{{99}}{{\lg 2}} \le k \le \frac{{100}}{{\lg 2}}\) hay \(329 \le k \le 332\). Tức là có 4 giá trị nguyên dương của k thỏa mãn.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA