AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC. Tập hợp các điểm M trong mặt phẳng thỏa mãn \(\left| {\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC} } \right| = \left| {\overrightarrow {MA}  + 2\overrightarrow {MB}  - \overrightarrow {MC} } \right|\) là

  • A. Một đoạn thẳng 
  • B. Một đường thẳng 
  • C. Một đường tròn 
  • D. Một elip

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi G là trọng tâm tam giác ABC và E là điểm thỏa mãn \(\overrightarrow {EA}  + 2\overrightarrow {EB}  - \overrightarrow {EC}  = 0\)

  (điểm E như thế luôn tồn tại duy nhất). Khi đó đẳng thức trên tương đương với \(\left| {3\overrightarrow {MG} } \right| = \left| {\overrightarrow {ME} } \right|\) hay \(3MG = ME\). Trên đường thẳng GE ta lấy 2 điểm P, Q thỏa mãn 3PG = PE, 3QG = QE. Khi đó quỹ tích điểm M thỏa mãn yêu cầu là đường tròn đường kính PQ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>