AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số mặt đối xứng của một hình chóp tứ giác đều là

  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giả sử S.ABCD là chóp tứ giác đếu. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn AB, BC, CD, DA. Khi đó các mặt phẳng sau đây đều là mặt phẳng đối xứng của hình chóp: \(\left( {SAC} \right),\left( {SBD} \right),\left( {SMP} \right),\left( {SNQ} \right)\). Vậy có tất cả 4 mặt phẳng đối xứng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>