YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a, độ dài cạnh bên cũng bằng a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh SA BC. Góc giữa MN SC bằng

  • A. \(30^0\)
  • B. \(45^0\)
  • C. \(60^0\)
  • D. \(90^0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi K là trung điểm của SD. Dễ thấy tứ giác MNCK là hình bình hành. Suy ra MN // CK. Do đó góc giữa MN SC chính là \(\widehat {KCS}\). Tam giác SCD đều có CK là trung tuyến nên \(CK \bot SD\)

  Từ đó \(\sin \widehat {KCS} = \frac{{SK}}{{SC}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \widehat {KCS} = 30^\circ \)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA