30 câu hỏi trắc nghiệm về phần Di truyền cấp độ tế bào Sinh 12 có video giải chi tiết

45 phút 30 câu 137 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (30 câu):