30 Bài toán thủy phân Este Hóa 12 Chương 1 Este Lipit Nâng cao

50 phút 30 câu 52 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (30 câu):