YOMEDIA

Bài tập 7 trang 45 SGK Vật lý 12

Giải bài 7 tr 45 sách GK Lý lớp 12

Trong thí nghiệm ở hình 8.1, tốc độ truyền sóng là 0,5 m/s, cần rung có tần số 40Hz. Tính khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng S1S2 .

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Nhận định và phương pháp: 

Bài 7 là dạng toán tìm khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng \(S_1S_2\)  cho trước, đề bài cho ta các dữ kiện cần thiết là các thông số của  tốc độ truyền sóng và tần số \(f\).

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

  • Giả sử hai điểm \(M_1\) và \(M_2\)­ trên đoạn \(S_1S_2\) là hai điểm cực đại gần nhau nhất (hình 8.2)

Hình 8.2 bài 7 trang 45 SGK Vật lí lớp 12

 • Bước 1: Xét điểm \(M_1\) cách \(S_1,S_2\) các đoạn là \(S_2M_1\) và \(S_1M_1\) :  \(S_2M_1-S_1M_1=k\lambda\)(1)

 • Bước 2:  Xét điểm \(M_2\) cách \(S_1,S_2\) các đoạn là \(S_2M_2\) và \(S_1M_2\): \(S_2M_2-S_1M_2=k\lambda\) (2) 

 • Bước 3: Lấy (2) trừ từng vế cho (1) ⇒ \(M_1M_2=\frac{\lambda}{2}\)

 • Bước 4: Từ dữ kiên bài toán, tính bước sóng \(\lambda\) theo công thức:  \(\lambda =\frac{v}{f}\)

 • Bước 5: Rút ra giá trị \(M_1M_2\)

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 7 như sau: 

 • Ta có: 

  • Điểm M1 :\(S_2M_1-S_1M_1=k\lambda\)               (1)

  • Điểm M2­ : \(S_2M_2-S_1M_2=k\lambda\)              (2)

  • Lấy (2) trừ từng vế cho (1) ta được 

         2\(M_1M_2\) =  \(\lambda\) =>  \(M_1M_2=\frac{\lambda}{2}\)

Mà  

=> \(M_1M_2\) = 0,625cm.

 •  Nhận xét: Khoảng cách giữa hai điểm cực đại cạnh nhau trên đoạn S1S2 bằng nửa bước sóng.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 45 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Minh Trí

  2 nguồn sóng A và B kết hợp cách nhau 12cm dao dộng teo phương trình uA=a1cos(20pi.t)cm vào uB=a2cos(20pi.t+pi/2) .tốc độ truyền sóng là 20cm/s . Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB cách trung điểm O của AB một khoảng lớn nhất bằng bao nhiêu .                  

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước , hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động với tần số 16Hz . Tại điểm M thuộc mặt nước , cách hai nguồn lần lượt là d1=30cm và d2=25.5cm , biên độ của sóng có giá trị cực đại . Giữa M và đường trung trực của S1S2 có thêm một gợn lồi nữa . Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Trong thí nghiệm giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A,B dao động ngược pha với cùng tần số 2r = 14 Hz. Tại điểm M cách nguồn A,B những khoảng d1= 19 cm, d2= 21 cm, sống có biện độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có duy nhất  cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước có giá trị là

  A.28m/s B.7cm/s C.14cm/s D. 56cm/s

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Trong quá trình giao thoa sóng, dao động tổng hợp tại M chính là sự tổng hợp của các sóng thành phần. Gọi ∆φ là độ lệch pha của hai sóng thành phần. Biên độ dao động tại M đạt cực đại khi ∆φ có giá trị  

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Ở mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng A,B cach nhau 24cm dao động thẳng đứng với phương trình UA=UB= acos60piT ( T tính = S) . Tốc độ truyền sóng là 45cm/S. Gọi MN là đoạn thẳng trên mặt chất lỏng có chung Trung trực với AB. Khoảng cách giữa MN và AB là bao nhiêu để có ít nhất 5 điểm dao dộng với biên độ cực đại nằm trên MN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

   Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. 
  Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 50 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì 
  khoảng vân mới thay đổi một lượng bằng 250 lần bước sóng. Tính khoảng cách giữa hai khe hẹp 
  A. 20 mm  B. 2 mm  C. 1 mm  D. 3 mm 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu
  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của yong bằng ánh sáng đơn sắc ,khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm . khi dời màn ra khe sáng một đoạn 0.5 m thì khoảng van tăng thêm 0.2 mm . màu ánh sang don sắc dùng trong thí nghiệm này là
   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA