YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 45 SGK Vật lý 12

Giải bài 7 tr 45 sách GK Lý lớp 12

Trong thí nghiệm ở hình 8.1, tốc độ truyền sóng là 0,5 m/s, cần rung có tần số 40Hz. Tính khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng S1S2 .

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Nhận định và phương pháp: 

Bài 7 là dạng toán tìm khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng \(S_1S_2\)  cho trước, đề bài cho ta các dữ kiện cần thiết là các thông số của  tốc độ truyền sóng và tần số \(f\).

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

  • Giả sử hai điểm \(M_1\) và \(M_2\)­ trên đoạn \(S_1S_2\) là hai điểm cực đại gần nhau nhất (hình 8.2)

Hình 8.2 bài 7 trang 45 SGK Vật lí lớp 12

 • Bước 1: Xét điểm \(M_1\) cách \(S_1,S_2\) các đoạn là \(S_2M_1\) và \(S_1M_1\) :  \(S_2M_1-S_1M_1=k\lambda\)(1)

 • Bước 2:  Xét điểm \(M_2\) cách \(S_1,S_2\) các đoạn là \(S_2M_2\) và \(S_1M_2\): \(S_2M_2-S_1M_2=k\lambda\) (2) 

 • Bước 3: Lấy (2) trừ từng vế cho (1) ⇒ \(M_1M_2=\frac{\lambda}{2}\)

 • Bước 4: Từ dữ kiên bài toán, tính bước sóng \(\lambda\) theo công thức:  \(\lambda =\frac{v}{f}\)

 • Bước 5: Rút ra giá trị \(M_1M_2\)

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 7 như sau: 

 • Ta có: 

  • Điểm M1 :\(S_2M_1-S_1M_1=k\lambda\)               (1)

  • Điểm M2­ : \(S_2M_2-S_1M_2=k\lambda\)              (2)

  • Lấy (2) trừ từng vế cho (1) ta được 

         2\(M_1M_2\) =  \(\lambda\) =>  \(M_1M_2=\frac{\lambda}{2}\)

Mà  

=> \(M_1M_2\) = 0,625cm.

 •  Nhận xét: Khoảng cách giữa hai điểm cực đại cạnh nhau trên đoạn S1S2 bằng nửa bước sóng.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 45 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON