YOMEDIA
UREKA

Bài tập 8.9 trang 23 SBT Vật lý 12

Giải bài 8.9 tr 23 sách BT Lý lớp 12

Một người làm thí nghiệm Hình 8.1 SGK với một chất lỏng và một cần rung có tần số 20 Hz. Giữa hai điểm S1, S2 người đó đếm được 12 đường hypebol, quỹ tích của các điểm đứng yên. Khoảng cách giữa đỉnh của hai đường hypebol ngoài cùng là 22 cm. Tính tốc độ truyền sóng.

Một người làm thí nghiệm Hình 8.1 SGK với một chất lỏng và một cần rung có tần số 20 Hz.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giữa đỉnh của hypebol số 1 và đỉnh của hypebol số 12 có 11 khoảng vân.

Vậy :  \(i = \frac{{22}}{{11}} = 2cm = \frac{\lambda }{2} \Rightarrow \lambda = 4cm\)

Tốc độ truyền sóng : 

\(v = \lambda f = 20.4 = 80cm/s\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.9 trang 23 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON