YOMEDIA
NONE

Bài tập 8.6 trang 22 SBT Vật lý 12

Giải bài 8.6 tr 22 sách BT Lý lớp 12

Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 cách nhau 20 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 =5cos40πt (mm) và u2 = 5cos(40πt + π)(mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là

A. 11.        B. 9.        C.10.        D. 8.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là 10.  

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.6 trang 22 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON