YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8.4 trang 22 SBT Vật lý 12

Giải bài 8.4 tr 22 sách BT Lý lớp 12

Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 2cos20πt (mm). Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyển đi. Phần tử M ở mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 10,5 cm và 13,5 cm có biên độ dao động là

A. 1 mm.        B. 0 mm.        C. 2 mm.        D. 4 mm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Phần tử M ở mặt nước có biên độ dao động là 4 mm.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.4 trang 22 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF