ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8.10 trang 23 SBT Vật lý 12

Giải bài 8.10 tr 23 sách BT Lý lớp 12

Dao động tại hai điểm S1, S2 cách nhau 12 cm trên một mặt chất lỏng có biểu thức : \(u = Acos100\pi t\), tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 0,8 m/s.

a)  Giữa hai điểm S1S2 có bao nhiêu đường hypebol, tại đó, chất lỏng dao động mạnh nhất ?

b)  Viết biểu thức của dao động tại điểm M, cách đều S1, S2 một khoảng 8 cm, và tại điểm M' nằm trên đường trung trực của S1, S2 và cách đường S1S2 một khoảng 8 cm.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Bước sóng:  \(\lambda  = \frac{v}{f} = \frac{{80}}{{50}} = 1,6cm\)

Đỉnh của hai đường hypebol, tại đó chất lỏng dao động mạnh nhất, cách nhau :

\(i = \frac{\lambda }{2} = \frac{{1,6}}{2} = 0,8cm\)

Vì tại trung điểm của S1S2 có một vân cực đại (đường thẳng) nên số vân cực đại nằm trên một nửa đoạn S1S2 là :

\(N' = \left[ {\frac{6}{{0,8}}} \right] = 7\) vân

Kí hiệu [ ] chỉ phần nguyên.

Số đường hypebol (quỹ tích các điểm dao động cực đại) N = 2N' = 14. Nếu coi đường trung trực của S1S2 như một hypebol đặc biệt thì số vân cực đại sẽ là 15.

b) M cách đều S1, S2 nên dao động tại M cực đại và có :

\({\varphi _1} = {\varphi _2} = \frac{{2\pi d}}{\lambda } = \frac{{2\pi .8}}{{1,6}} = 10\pi \)

Vậy M dao động cùng pha với S1, S2

Biểu thức của dao động tại M là :

\(u = 2A\cos 100\pi t\)

Điểm M' ở cách S1 và S2 cùng một khoảng :

\(d' = \sqrt {{6^2} + {8^2}}  = 10cm\)

Do đó: φ'1 = φ'2 = 2π.10/1,6 = 12,5π

Vậy M' dao động trễ pha π/2 so với S1, S2 và biểu thức của dao động tại M' là

\(u' = 2A\cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)cm\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.10 trang 23 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thị Thúy

  Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng cơ học \(S_1,S_2\) thực hiện dao động điều hòa với phương trình :\(u_1=u_2=2\cos10\pi t\left(cm\right)\)Viết phương trình sóng tại điểm M cách \(S_1,S_2\)những khoảng \(d_1=10cm,d_2=6cm\), biết vận tốc truyền sóng v = 20 cm/s.

  A.\(u_M=2\cos\left(10\pi t-\frac{\pi}{2}\right)\left(cm\right)\)

  B.\(u_M=1\cos\left(10\pi t-\frac{\pi}{2}\right)\left(cm\right)\)

  C.\(u_M=2\cos\left(10\pi t-\frac{2\pi}{3}\right)\left(cm\right)\)

  D.\(u_M=1\cos\left(10\pi t+\frac{\pi}{2}\right)\left(cm\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hà trang

  Chọn câu đúng.

  Hiện tượng giao thoa là hiện tượng

  A.giao nhau của hai sóng tại một điểm của môi trường.

  B.tổng hợp của hai dao động.

  C.tạo thành các gợn lồi, lõm.

  D.hai sóng, khi gặp nhau có những điểm chúng luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng luôn triệt tiêu nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  Chọn câu đúng.

  Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có 

  A.cùng biên độ.

  B.cùng tần số.

  C.cùng pha ban đầu.

  D.cùng tần số, hiệu số pha không đổi theo thời gian.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Giao thoa là hiện tượng

  A.giao thoa của hai sóng tại một điểm trong môi trường. 

  B.cộng hưởng của hai sóng kết hợp truyền trong môi trường .

  C.các sóng triệt tiêu khi gặp nhau .

  D.gặp nhau của hai sóng kết hợp trong không gian, trong đó có những chỗ hai sóng tăng cường hoặc giảm bớt.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A,B dao động với phương trình là

  Ua=Ub=4cos(20pit), tốc độ truyền sóng v=30cm/s, coi A không đổi

  Tại M nằm trên AB, cách trung điểm O của AB là 3,75cm thì dao động với  biên độ?

  mình xem kĩ đề bài r, không thiếu ý nào.

  đáp án: 0cm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  trong bài giải giao thoa sóng có câu: liền kề với 1 cực đại A max =4mm thì có 2 biên độ A = 3mm  hay   trong mỗi bó sóng có 2 điểm dao động với biên độ bằng 3 cm

  mình vẫn chưa hình dung rõ lắm, với cả bó sóng là gì bạn vẽ hình giúp mình được không.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  trong quá trình giao thoa sóng, dao động tổng hợp tại M chính là sự tổng hợp của các sóng thành phần . Gọi đenta phi là độ lệch pha của 2 sóng thành phần. Biên độ dao động tại M đạt cực đại khi đenta phi có giá trị ? 

  đáp án: đenta phi= 2npi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp ngược pha S1 và S2. Điều nào sau đây mô tả đúng nhất trạng thái dao động của những điểm nằm trên đường trung trực của S1S2:

  A. Đứng yên, không dao động.                               B. Dao động với biên độ bé nhất.                   C. Dao động với biên độ có giá trị trung bình.                D. Dao động với biên độ lớn nhất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số 30Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng d1 = 21cm, d2 = 25cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có ba dãy không dao động. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

  A. 30cm/s

  B. 40cm/s

  C. 60cm/s

  D. 80cm/s

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1