YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8.10 trang 23 SBT Vật lý 12

Giải bài 8.10 tr 23 sách BT Lý lớp 12

Dao động tại hai điểm S1, S2 cách nhau 12 cm trên một mặt chất lỏng có biểu thức : \(u = Acos100\pi t\), tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 0,8 m/s.

a)  Giữa hai điểm S1S2 có bao nhiêu đường hypebol, tại đó, chất lỏng dao động mạnh nhất ?

b)  Viết biểu thức của dao động tại điểm M, cách đều S1, S2 một khoảng 8 cm, và tại điểm M' nằm trên đường trung trực của S1, S2 và cách đường S1S2 một khoảng 8 cm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Bước sóng:  \(\lambda  = \frac{v}{f} = \frac{{80}}{{50}} = 1,6cm\)

Đỉnh của hai đường hypebol, tại đó chất lỏng dao động mạnh nhất, cách nhau :

\(i = \frac{\lambda }{2} = \frac{{1,6}}{2} = 0,8cm\)

Vì tại trung điểm của S1S2 có một vân cực đại (đường thẳng) nên số vân cực đại nằm trên một nửa đoạn S1S2 là :

\(N' = \left[ {\frac{6}{{0,8}}} \right] = 7\) vân

Kí hiệu [ ] chỉ phần nguyên.

Số đường hypebol (quỹ tích các điểm dao động cực đại) N = 2N' = 14. Nếu coi đường trung trực của S1S2 như một hypebol đặc biệt thì số vân cực đại sẽ là 15.

b) M cách đều S1, S2 nên dao động tại M cực đại và có :

\({\varphi _1} = {\varphi _2} = \frac{{2\pi d}}{\lambda } = \frac{{2\pi .8}}{{1,6}} = 10\pi \)

Vậy M dao động cùng pha với S1, S2

Biểu thức của dao động tại M là :

\(u = 2A\cos 100\pi t\)

Điểm M' ở cách S1 và S2 cùng một khoảng :

\(d' = \sqrt {{6^2} + {8^2}}  = 10cm\)

Do đó: φ'1 = φ'2 = 2π.10/1,6 = 12,5π

Vậy M' dao động trễ pha π/2 so với S1, S2 và biểu thức của dao động tại M' là

\(u' = 2A\cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)cm\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.10 trang 23 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON