YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 89 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 1 trang 89 SGK Vật lý 12 nâng cao

Điều kiện có giao thoa sóng là

    A. Hai sóng chuyển động ngược chiều giao nhau.

    B. Hai sóng cùng tần số và có độ lệch pha không đổi giao nhau.

    C. Hai sóng có cùng bước sóng giao nhau.

    D. Hai sóng có cùng biên độ, cùng tốc độ giao nhau. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Điều kiện để có hiện tượng giao thoa sóng: Hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động có cùng tần số, cùng phương dao động và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

Chọn đáp án B

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 89 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON