ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8.1 trang 21 SBT Vật lý 12

Giải bài 8.1 tr 21 sách BT Lý lớp 12

Hai nguồn phát sóng nào dưới đây chắc chắn là hai nguồn kết hợp ? Hai nguồn có

A. cùng tần số. 

B. cùng biên độ dao động,

C. cùng pha ban đầu.

D. cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án D.

Hai nguồn có cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.1 trang 21 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1