YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8.7 trang 22 SBT Vật lý 12

Giải bài 8.7 tr 22 sách BT Lý lớp 12

Hai điểm S1, S2 trên mặt một chất lỏng, cách nhau 18 cm, dao động cùng pha với biên độ A và tần số f = 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 1,2 m/s. Hỏi giữa S1, S2 có bao nhiêu gọm sóng (cực đại của giao thoa) hình hypebol ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Bước sóng của sóng : 

\(\begin{array}{l} \lambda = \frac{v}{f} = \frac{{120}}{{20}} = 6cm.\\ {S_1}{S_2} = 18cm = 6\frac{\lambda }{2} \end{array}\)

Trừ hai điểm S1, S2 thì trên đoạn thẳng S1, S2 có 5 điểm, tại đó mặt nước dao động mạnh nhất.

Vậy : "Nếu không tính gợn sóng thẳng trùng với đường trung trực của S1, S2 thì có 4 gợn sóng hình hypebol".

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.7 trang 22 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON