ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8.5 trang 22 SBT Vật lý 12

Giải bài 8.5 tr 22 sách BT Lý lớp 12

Hai nguồn sóng S1, S2 trên mặt chặt lỏng, cách nhau 18 cm, dao động cùng pha với tần số 20 Hz. Tốc độ sóng là 1,2 m/s. Số điểm trên đoạn S1, S2 dao động với biên độ cực đại là

A. 5.        B. 4.        C. 3.        D. 2.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án A.

Số điểm trên đoạn S1, S2 dao động với biên độ cực đại là 5.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.5 trang 22 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1