YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 85 SGK Vật lý 12

Giải bài 5 tr 85 sách GK Lý lớp 12

Cho mạch điện trên hình 15.2, trong đó L là một cuộn cảm thuần, điện áp hai đầu mạch \(\small U_{PQ}= 60\sqrt{2}cos100\pi t (V)\), các điện áp hiệu dụng \(\small U_{{PN}} = U_{NQ} =60 V\). Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu ?

A. ;

B. ;

C. ;

D. .

Hình 15.2 bài 5 trang 85 SGK Vật lí lớp 12

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Nhận định và phương pháp: 

Bài 5 là dạng bài tính hệ số công suất của một mạch điện  xoay chiều chứa R,L,C mắc nối tiếp, dữ kiện đề bài cho ta sơ đồ mạch điện bên dưới và các thông số của \(U_{PN}\), \(U_{NQ}\) và biểu thức điện áp hai đầu mạch \(\small U_{PQ}= 60\sqrt{2}cos100\pi t (V)\)

Cách giải : 

 • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

  • Bước 1: Viết lại biểu thức của các điện áp hiệu dụng trong mạch:

   • \(U_{PQ}\) = 

   • \(U_{PN}\) = 

   •  \(U_{PQ}=U_C\)

  • Bước 2: Giải hệ phương trình gồm 3 phương trình trên để thu về kết quả của: \(U_R\), \(U_L\), \(U_C\)

  • Bước 3: Tính  số công suất dựa vào công thức:

   • cosφ =  =  = 

  • Bước 4: Chọn phương án đúng.

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 5 như sau: 

 • Ta có: 

  • \(U_{PQ}\)​ =  = 60 V

  • \(U_{PN}\) =  = 60 V

  •  \(U_{PQ}=U_C\) = 60 V

 • Giải hệ 3 phương trình trên ta được:

 \(U_R=30\sqrt{3} (V)\);  \(U_L\) = 30 V; \(U_C\) = 60 V

 • Hệ số công suất: cosφ =  =  =  = 

⇒ Đáp án A.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 85 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF