AMBIENT

Bài tập 15.9 trang 43 SBT Vật lý 12

Giải bài 15.9 tr 43 sách BT Lý lớp 12

15.9. Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu ?

A. 5/13.        B. 12/13.       

C. 10/13.        D. 6/13.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án A. 

 Hệ số công suất của mạch là \(\frac{5}{{13}}\).    

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.9 trang 43 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lan Anh

  Đoạn mạch gồm một cuộn dây và một tụ điện C mắc nối tiếp vào điện áp u = U\(\sqrt 2\) sinωt. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là Ucd = U\(\sqrt 3\)  và điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ C là UC = U, hệ số công suất cuộn dây bằng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  giúp em nhaa

  Cho mạch điện như hình vẽ, đặt vào hai đầu mạch điện áp \(u_{AB}=30\sqrt{14}cos\omega t(V)\) với ω không thay đổi. Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch MB lệch pha π/3 so với dòng điện trong mạch. Khi giá trị biến trở R = Rthì công suất tiêu thụ trên biến trở là P và điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB là U1. Khi giá trị biến trở \(R=R_{2}(R_{2} thì công suất tiêu thụ trên biến trở vẫn là P và điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB là U2. Biết rằng U1 + U2 = 90V. Tỷ số giữa R1 và R2 là

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Tran Chau

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp. Biết R= 60 \(\Omega\) , ZL=  60  \(\Omega\) và ZC140 \(\Omega\). Công suất tiêu thụ của mạch là

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
AMBIENT
?>