YOMEDIA
NONE

Bài tập 15.9 trang 43 SBT Vật lý 12

Giải bài 15.9 tr 43 sách BT Lý lớp 12

15.9. Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu ?

A. 5/13.        B. 12/13.       

C. 10/13.        D. 6/13.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án A. 

 Hệ số công suất của mạch là \(\frac{5}{{13}}\).    

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.9 trang 43 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON