YOMEDIA
NONE

Bài tập 15.6 trang 43 SBT Vật lý 12

Giải bài 15.6 tr 43 sách BT Lý lớp 12

Đề bài dành cho các câu 15.6, 15.7, 15.8, 15.9

Cho mạch điện như hình 15.1.

Điện áp giữa hai đầu mạch AB là \({u_{AB}}\; = {\rm{ }}65\sqrt 2 cos\omega t{\rm{ }}\left( V \right)\) . Các điện áp hiệu dụng là UAM = 13 V ;UMN = 13 V ; UNB = 65 V. Công suất tiêu thụ trong mạch là 25 W.

15.6. Điện trở thuần của cuộn cảm là bao nhiêu ?

A. 5 Ω.        B. 10 Ω.        C. 1 Ω.        D. 12 Ω.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D. 

Điện trở thuần của cuộn cảm là 12 Ω.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.6 trang 43 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON