YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 160 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 3 trang 160 SGK Vật lý 12 nâng cao

Một tụ điện có điện dung C = 5,3 μF mắc nối tiếp với điện trở R = 300 Ω thành một đoạn mạch. Mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều có điện áp 220V, tần số 50Hz. Hãy tính:

    a) Hệ số công suất của đoạn mạch.

    b) Điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một phút. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
R = 300(\Omega ),C = 5,3(\mu F),\\
U = 220\left( V \right),f = 50{\mkern 1mu} \left( {Hz} \right)
\end{array}\)

a) Hệ số công suất của đoạn mạch: 

\(\cos \varphi  = \frac{R}{Z} = \frac{R}{{\sqrt {{R^2} + Z_C^2} }}\)

Áp dụng các công thức cho đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp:

\(\begin{array}{l}
{Z_C} = \frac{1}{{C\omega }} = \frac{1}{{C2\pi f}} = \frac{1}{{5,{{3.10}^{ - 6}}.100\pi }} = 600({\rm{\Omega }})\\
 \Rightarrow \cos \varphi  = \frac{{300}}{{\sqrt {{{300}^2} + {{600}^2}} }} = 0,447
\end{array}\)

b) Theo định luật Ôm: \(I = \frac{U}{Z}\)

\( \Rightarrow I = \frac{U}{{\sqrt {{R^2} + Z_C^2} }} = \frac{{220}}{{\sqrt {{{300}^2} + {{600}^2}} }} = 0,328(A)\)

Điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một phút là:

\(Q = R{I^2}t = 300{(0,328)^2}.60 = 1936(J)\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 160 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Cam Ngan

  Cho hỏi phải giải bài này ntn đây ạ ?

  Đặt điện áp \(u = 200cos\omega t(V)\) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Độ tự cảm và điện dung không đổi. Điều chỉnh R để công suất trên mạch đạt giá trị cực đại; điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở khi đó là 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Hoai Hoai

  Giúp em với ạkkk

  Đặt một hiệu điện thế xoay chiều \(u = 220\sqrt{2}cos(100 \pi t)(V)\) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có điện trở R = 110\(\Omega\). Khi hệ số công suất của đoạn mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Mai Anh

  Giúp mình nhek

  Mạch không phân nhánh bao gồm một điện  trở thuần R, một cuộn cảm thuần L và một tụ điện biến đổi C đặt dưới điện áp xoay chiều ổn định. Cảm kháng \(Z_L = 2 R\). Khi C = Cthì mạch có cộng hưởng điện và công suất mạch bằng 60 W. Khi C = C2 = 2C1 thì công suất mạch bằng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  Ad ơi giúp em bài này vớiiiii

  Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, R có giá trị thay đổi được. Điều chỉnh R ở hai giá trị R1 và R2 sao cho R1 + R2 = 100\(\Omega\) thì thấy công suất tiêu thụ của đoạn mạch ứng với hai trường hợp này như nhau. Công suất này có giá trị là 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Sasu ka

  HUHUHU mọi người ơi giải giúp em bài này với , em đang cần gấp ạ

  Đặt một điện áp xoay chiều \(u = U_0 cos (2 \pi ft)\)  (với f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Các giá trị R, L, C là hữu hạn và khác không. Khi f = f1 = 30 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch là cosφ1 = 0,5. Còn khi f = f2 = 60 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch là cosφ2 = 1. Khi điều chỉnh f = f3 = (f1 + f2) thì hệ số công suất của đoạn mạch cosφ3 là:

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Nhờ ad đăng bài để mọi người giúp em vớiii

  Hai đầu đoạn mạch RLC, cuộn dây thuần cảm, được duy trì điện áp \(u_{AB} = U_0 cos\omega t (V)\) Thay đổi R, khi điện trở có giá trị R = 24Ω thì công suất đạt giá trị cực đại 300W. Hỏi khi điện trở bằng 18Ω thì mạch tiêu thụ công suất bằng bao nhiêu ? 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  Giúp mình nhé !

  Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp,trong đó L là cuộn dây thuần cảm và có thể thay đổiđược. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi. Điều chỉnh giá trị L để tổng điện áp hiệu dụng URC+UL lớn nhất thì tổng đó bằng 2U và khi đó công suất tiêu thụ của mạch là 210W. Hỏi khi điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất thì công suất lớn nhất đó bằng bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Mai Vàng

  Cho mình nhờ xíu ạ, bn nào biết làm chỉ mình với nhé

  Cho đoạn mạch RLC nối tiếp (cuộn dây thuần cảm) với \(CR^2 <2L\). Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp \(u = U_0 cos \omega t (V)\) với \(\omega\) thay đổi được. Điều chỉnh \(\omega\) để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên điện trở gấp 5 lần điện áp hiệu dụng trên cuộn dây. Hệ số công suất của đoạn mạch đó là

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Có ai học đến công suất rồi thì giúp mình với nhé

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu một đoạn mạch gồm biến trở R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện, giữa hai đầu điện trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là UC1, UR1 và cosφ1; còn khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên lần lượt là UC2, UR2 và cosφ2. Biết rằng 9UC1 = 16UC2 và 16UR1 = 9UR2. Giá trị của cosφ2 và cosφlần lượt là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  có thể giải chi tiết ra giúp em được không ạ ?

  Đặt một điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp. Biết rằng ZL = 2R và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện sao cho điện áp hiệu dụng hai đầu tụ đạt giá trị cực đại. Lúc đó hệ số công suất của mạch bằng  ???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Đoạn mạch gồm một cuộn dây và một tụ điện C mắc nối tiếp vào điện áp u = U\(\sqrt 2\) sinωt. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là Ucd = U\(\sqrt 3\)  và điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ C là UC = U, hệ số công suất cuộn dây bằng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  giúp em nhaa

  Cho mạch điện như hình vẽ, đặt vào hai đầu mạch điện áp \(u_{AB}=30\sqrt{14}cos\omega t(V)\) với ω không thay đổi. Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch MB lệch pha π/3 so với dòng điện trong mạch. Khi giá trị biến trở R = Rthì công suất tiêu thụ trên biến trở là P và điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB là U1. Khi giá trị biến trở \(R=R_{2}(R_{2} thì công suất tiêu thụ trên biến trở vẫn là P và điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB là U2. Biết rằng U1 + U2 = 90V. Tỷ số giữa R1 và R2 là

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Tran Chau

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp. Biết R= 60 \(\Omega\) , ZL=  60  \(\Omega\) và ZC140 \(\Omega\). Công suất tiêu thụ của mạch là

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON