YOMEDIA

Bài tập 6 trang 85 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 85 sách GK Lý lớp 12

Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm có \(\small R=30 \Omega; L=\frac{5,0}{\pi}mH; C=\frac{50}{\pi}\mu F\) cung cấp bởi điện áp hiệu dụng 100 V, f = 1kHz. Hãy xác định công suất tiêu thụ và hệ số công suất.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Nhận định và phương pháp: 

Bài 6 là dạng bài xác định công suất tiêu thụ và hệ số công suất của một mạch điện  xoay chiều chứa R,L,C mắc nối tiếp, dữ kiện đề bài cho ta là các thông số của R, L, C, giá trị của tần số và giá trị điện áp hiệu dụng hai đầu mạch 

Cách giải : 

 • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

  • Bước 1: Tính các giá trị Cảm kháng \(Z_L\), dung kháng \(Z_C\), tổng trở Z.

  • Bước 2: Kiểm tra trong mạch có cộng hưởng điện không

  • Bước 3: 

   • Nếu có cộng hưởng điện,thì hệ số công suất cosφ = 1 ⇒ \(P=RI^2\)

   • Nếu không có cộng hưởng điện,thì \(P=UIcos\varphi\)

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 6 như sau: 

 • Ta có: 

  •  \(\omega =2\pi f\)= 2000\(\pi\) rad/s => \(Z_L=Z_C\) = 10 Ω. Do đó trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

  • Vì mạch xảy ra cộng hưởng nên I =  và hệ số công suất cosφ = 1.

  • Công suất: \(P=RI^2\) =  =  ≈ 333 W

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 85 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Hương Lan

  Một mạch dao động LC lí tưởng có C = 5\(\mu\)F, L = 50 mH. Hiệu điện thế cực đại trên tụ là Umax = 6V. Khi hiệu điện thế trên tụ là u = 4V thì độ lớn của cường độ dòng trong mạch là: 

  A. i = 4,47 A .

  B.  i = 2 A

  C.  i = 2 mA. 

  D. i = 44,7 mA. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, trong đó L là cuộn dây thuần cảm, tụ điện có điện dung thay đổi được. Đặt vàn hai đầu mạch một điện áp có giá trị hiệu dụng U và tần số không đổi. Điều chỉnh giá trị điện dung của tụ người ta thấy, ứng với giá trị Cvà Cthì cường độ dòng điện trong mạch lệch pha nhau \(\frac{\pi}{3}\) , điện áp hiệu dụng trên tụ có cùng giá trị 60V. Ứng với giá trị Cthì điện áp hiệu dụng trên tụ có độ lớn cực đại, mạch tiêu thụ công suất bằng một nửa công suất tiêu thụ cực đại. Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch.  

  A. \(60\sqrt{2}\) V

  B. \(20\sqrt{3}\) V

  C. 30 V

  D. \(30\sqrt{2}\) V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  một đèn sáng neeon đặt dưới hiệu điện thế điện xoay chiều có gtrij hiệu dụng 220V và tần số 50Hz. Biết đèn sáng khi hiệu điện thế giữa hai cực không nhỏ hơn 155V. Trong 1s đèn sáng lên và tắt đi bao nhiêu lần?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA