YOMEDIA
UREKA

Bài tập 6 trang 85 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 85 sách GK Lý lớp 12

Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm có \(\small R=30 \Omega; L=\frac{5,0}{\pi}mH; C=\frac{50}{\pi}\mu F\) cung cấp bởi điện áp hiệu dụng 100 V, f = 1kHz. Hãy xác định công suất tiêu thụ và hệ số công suất.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Nhận định và phương pháp: 

Bài 6 là dạng bài xác định công suất tiêu thụ và hệ số công suất của một mạch điện  xoay chiều chứa R,L,C mắc nối tiếp, dữ kiện đề bài cho ta là các thông số của R, L, C, giá trị của tần số và giá trị điện áp hiệu dụng hai đầu mạch 

Cách giải : 

 • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

  • Bước 1: Tính các giá trị Cảm kháng \(Z_L\), dung kháng \(Z_C\), tổng trở Z.

  • Bước 2: Kiểm tra trong mạch có cộng hưởng điện không

  • Bước 3: 

   • Nếu có cộng hưởng điện,thì hệ số công suất cosφ = 1 ⇒ \(P=RI^2\)

   • Nếu không có cộng hưởng điện,thì \(P=UIcos\varphi\)

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 6 như sau: 

 • Ta có: 

  •  \(\omega =2\pi f\)= 2000\(\pi\) rad/s => \(Z_L=Z_C\) = 10 Ω. Do đó trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

  • Vì mạch xảy ra cộng hưởng nên I =  và hệ số công suất cosφ = 1.

  • Công suất: \(P=RI^2\) =  =  ≈ 333 W

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 85 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON