YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 15.5 trang 42 SBT Vật lý 12

Giải bài 15.5 tr 42 sách BT Lý lớp 12

Đặt điện áp \(u = U\sqrt 2 cos\omega t{\rm{ }}\left( V \right)\) (với U và ω không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần R và độ tự cảm L của cuộn cảm thuần đều xác định còn tụ điện có điện dung C thay đổi được. Thay đổi điện dung của tụ điện đến khi công suất của đoạn mạch đạt cực đại thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 2U. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần lúc đó là

A. \(2U\sqrt 2 \).        B. 3U.       

C. 2U.        D. U.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C. 

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần lúc đó là 2U.   

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.5 trang 42 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF