RANDOM

Bài tập 15.5 trang 42 SBT Vật lý 12

Giải bài 15.5 tr 42 sách BT Lý lớp 12

Đặt điện áp \(u = U\sqrt 2 cos\omega t{\rm{ }}\left( V \right)\) (với U và ω không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần R và độ tự cảm L của cuộn cảm thuần đều xác định còn tụ điện có điện dung C thay đổi được. Thay đổi điện dung của tụ điện đến khi công suất của đoạn mạch đạt cực đại thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 2U. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần lúc đó là

A. \(2U\sqrt 2 \).        B. 3U.       

C. 2U.        D. U.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C. 

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần lúc đó là 2U.   

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.5 trang 42 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyen Huyen Trinh

  Mạch điện có cuộn cảm thuần độ tự cảm L=​​\(\frac{0,4}{\pi }\), điện trở R=20 om được gắn vào mạng điện xoay chiều có phương trình\(u=100cos(100\pi t-\pi )\) . phương trình dòng điện qua mạch và công suất tỏa nhiệt trong mạch là.

  Theo dõi (3) 1 Trả lời
 • Hạt Ngọc

  đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 10 ôm và cuộn cảm thuần biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần là 30V công suất tiêu thụ của đoạn mạch

   

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  Cho hỏi phải giải bài này ntn đây ạ ?

  Đặt điện áp \(u = 200cos\omega t(V)\) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Độ tự cảm và điện dung không đổi. Điều chỉnh R để công suất trên mạch đạt giá trị cực đại; điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở khi đó là 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
AMBIENT
?>