YOMEDIA

Bài tập 15.10 trang 43 SBT Vật lý 12

Giải bài 15.10 tr 43 sách BT Lý lớp 12

Cho mạch điện xoay chiều gồm có điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện c mắc nối tiếp, điện áp ở hai đầu đoạn mạch \(u = 50\sqrt 2 cos100\pi t{\rm{ }}\left( V \right)\) . Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện : UL = 30 V ; UC = 60 V.

a) Tính hệ số công suất của mạch.

b) Cho biết công suất tiêu thụ trong mạch là P = 20 W. Xác định R, L, C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Tính hệ số công suất của mạch.

Theo bài ra ta có :

 \(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{{U^2} = U_R^2 + {{\left( {{U_C} - {U_L}} \right)}^2}}\\ {}&{{U_R} = \sqrt {{{50}^2} - {{\left( {60 - 30} \right)}^2}} = 40V}\\ {}&{\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{{{U_R}}}{U} = \frac{{40}}{{50}} = 0,8} \end{array}\)

b) Xác định R, L,C.

Theo bài ra ta có:

 \(\begin{array}{l} P = 20 = 40I\\ \Rightarrow I = 0,5A \end{array}\)

Từ đó suy ra:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{R = \frac{{{U_R}}}{I} = \frac{{40}}{{0,5}} = 80{\rm{\Omega }};}\\ {}&{{Z_L} = \frac{{{U_L}}}{I} = \frac{{30}}{{0,5}} = 60{\rm{\Omega }};}\\ {}&{{Z_C} = \frac{{{U_C}}}{I} = \frac{{60}}{{0,5}} = 120{\rm{\Omega }}.} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.10 trang 43 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • bich thu

  Mọi người tính giúp em bài này với ạ. tks mn nhiều nhiều...

  Một mạch điện xoay chiều có công suất tiêu thụ bằng 200 W. Biết cường độ dòng điện cực đại của mạch là 2 A. Điện trở thuần của đoạn mạch là 

  A. 50 Ω

  B. 200 Ω

  C. \(100\sqrt 2 \Omega\)

  D. 100 Ω

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Suong dem

  Giúp Nga tìm tần số của bài toán này với mọi người ơi !!!!

  Đặt điện áp \(u = U\sqrt 2 \cos (2\pi ft)(V)\) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết U,L,C không đổi, f thay đổi được. Khi tần số dòng điện là 50 Hz thì dung kháng gấp 1,44 lần cảm kháng. Để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì phải điều chỉnh tần số của dòng điện đến giá trị bằng:

  A. \(50\sqrt 2 Hz\)

  B. 72 Hz

  C. 34,72 Hz         

  D. 60 Hz

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
YOMEDIA