YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 160 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 160 SGK Vật lý 12 nâng cao

Một cuộn cảm khi mắc với điện áp xoay chiều 50V thì tiêu thụ công suất 1,5W. Biết dòng qua cuộn cảm là 0,2A. Tính hệ số công suất của cuộn cảm. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
U = 50\left( V \right)\\
P = 1,5\left( W \right)\\
I = 0,2\left( A \right)
\end{array}\)

Hệ số công suất của cuộn cảm là: 

\(\begin{array}{l}
P = UI\cos \varphi \\
 \Rightarrow cos\varphi  = \frac{P}{{UI}} = \frac{{1,5}}{{50.0,2}} = 0,15.
\end{array}\)

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 160 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON