YOMEDIA

Bài tập 15.12 trang 44 SBT Vật lý 12

Giải bài 15.12 tr 44 sách BT Lý lớp 12

Cuộn dây có \(L = \frac{{0,6}}{\pi }{\rm{ }}\left( H \right)\) nối tiếp với tụ điện \(C = \frac{1}{{14000\pi }}\left( F \right)\) trong một mạch điện xoay chiều ; điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch u = 160cos10πt (V). Công suất điện tiêu thụ trong mạch là 80 W. Viết biểu thức của i. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo bài ra ta có:

 \(\begin{array}{*{20}{c}} {}&\begin{array}{l} {Z_L} = 60{\rm{\Omega }};{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \\ {Z_C} = 140{\rm{\Omega }} \end{array}\\ {}&{\sin \left( { - \varphi } \right) = \frac{{{Z_C} - {Z_L}}}{Z} = \frac{{{U_C} - {U_L}}}{U} = \frac{{80}}{{80\sqrt 2 }} = \frac{1}{{\sqrt 2 }}}\\ {}&{ \Rightarrow \cos \varphi = \frac{1}{{\sqrt 2 }}} \end{array}\)

Mặt khác \(P = UI\cos \varphi \),

Nên:

\(I = \frac{P}{{U\cos \varphi }} = \frac{{80}}{{80\sqrt 2 \frac{1}{{\sqrt 2 }}}} = 1A\)

Vậy biểu thức của i là :

\(i = \sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{4}} \right){\mkern 1mu} {\mkern 1mu} (A)\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.12 trang 44 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA