YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 15.12 trang 44 SBT Vật lý 12

Giải bài 15.12 tr 44 sách BT Lý lớp 12

Cuộn dây có \(L = \frac{{0,6}}{\pi }{\rm{ }}\left( H \right)\) nối tiếp với tụ điện \(C = \frac{1}{{14000\pi }}\left( F \right)\) trong một mạch điện xoay chiều ; điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch u = 160cos10πt (V). Công suất điện tiêu thụ trong mạch là 80 W. Viết biểu thức của i. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo bài ra ta có:

 \(\begin{array}{*{20}{c}} {}&\begin{array}{l} {Z_L} = 60{\rm{\Omega }};{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \\ {Z_C} = 140{\rm{\Omega }} \end{array}\\ {}&{\sin \left( { - \varphi } \right) = \frac{{{Z_C} - {Z_L}}}{Z} = \frac{{{U_C} - {U_L}}}{U} = \frac{{80}}{{80\sqrt 2 }} = \frac{1}{{\sqrt 2 }}}\\ {}&{ \Rightarrow \cos \varphi = \frac{1}{{\sqrt 2 }}} \end{array}\)

Mặt khác \(P = UI\cos \varphi \),

Nên:

\(I = \frac{P}{{U\cos \varphi }} = \frac{{80}}{{80\sqrt 2 \frac{1}{{\sqrt 2 }}}} = 1A\)

Vậy biểu thức của i là :

\(i = \sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{4}} \right){\mkern 1mu} {\mkern 1mu} (A)\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.12 trang 44 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF