AMBIENT

Bài tập 15.1 trang 42 SBT Vật lý 12

Giải bài 15.1 tr 42 sách BT Lý lớp 12

Đặt một điện áp xoay chiều, tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80 V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,6/π (H), tụ điện có điện dung C = 10-4/π (F) và công suất toả nhiệt trên R là 80 W. Giá trị của điện trở thuần R là

A. 30 Ω.        B. 80 Ω.       

C. 20 Ω.        D. 40 Ω.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D. 

Giá trị của điện trở thuần R là 40 Ω.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.1 trang 42 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Anh Nguyễn

  Mạch điện RLC mắc nối tiếp trong đó cuộn dây không thuần cảm còn điện trở R thay đổi được. Khi R biến thiên ta thấy có 1 giá trị làm cho PR=PR max, lúc đó U=1,5UR. Tính hệ số công suất đoạn mạch (phương pháp đại số và giãn đồ)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Đặt điện áp u = Uocosɷt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C biến đổi được. Ban đầu độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện là 300 thì công suất tiêu thụ trong mạch là 24W. Thay đổi C để điện áp cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch thì mạch tiêu thụ công suất là

  A. 48W.                           B. 32W.                           C. 33,94W.                      D. 27,71W.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Một dòng điện xoay chiều có biểu thức \(i = 5\cos100\pi t(A) \)chạy qua điện trở thuần bằng \(10\Omega\). Công suất toả nhiệt trên điện trở đó là

  A.125W

  B.160W. 

  C.250W.

  D.500W.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA