YOMEDIA

Bài tập 15.3 trang 42 SBT Vật lý 12

Giải bài 15.3 tr 42 sách BT Lý lớp 12

Đặt một điện áp xoay chiều \(u = 200\sqrt 2 cos100\pi t{\rm{ }}\left( V \right)\) vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 100Ω cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp hai đầu tụ điện là \({u_2}\; = 100\sqrt 2 cos\left( {100\pi t - \frac{\pi }{2}} \right){\rm{ }}\left( V \right)\) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng

A. 100 W.        B. 300 W.       

C. 400 W.        D. 200 W.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D. 

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng 400 W. 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.3 trang 42 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Văn Duyệt

  Một dòng điện xoay chiều đi qua điện trở \(R = 25\Omega\) trong thời gian 2 phút thì nhiệt lượng toả ra là Q = 6000J. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là

  A.\(3\)A.

  B.\(2\)A.

  C.\(\sqrt3\)A. 

  D.\(\sqrt2\)A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Một cuộn dây có độ tự cảm \(L = \frac {2}{15\pi} (H)\) và điện trở thuần \(R = 12\Omega\) được đặt vào một hiệu điện thế xoay chiều \(100V\) và tần số \(60Hz\). Cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây và nhiệt lượng toả ra trong một phút là

  A.3A và 15kJ.

  B.4A và 12kJ.

  C.5A và 18kJ. 

  D.6A và 24kJ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Cho mạch điện RLC nối tiếp. Cho \(R = 10\Omega \); \(C = 100/\pi (\mu F)\); cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp \(u = 200\cos100\pi t(V)\). Để công suất tiêu thụ trong mạch là 100W thì độ tự cảm bằng

  A.\(L = 1/\pi (H).\)

  B.\(L = 1/2\pi (H).\)

  C.\(L = 2/\pi (H).\)

  D.\(L = 4/\pi (H).\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA