YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 15.3 trang 42 SBT Vật lý 12

Giải bài 15.3 tr 42 sách BT Lý lớp 12

Đặt một điện áp xoay chiều \(u = 200\sqrt 2 cos100\pi t{\rm{ }}\left( V \right)\) vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 100Ω cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp hai đầu tụ điện là \({u_2}\; = 100\sqrt 2 cos\left( {100\pi t - \frac{\pi }{2}} \right){\rm{ }}\left( V \right)\) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng

A. 100 W.        B. 300 W.       

C. 400 W.        D. 200 W.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D. 

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng 400 W. 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.3 trang 42 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF