YOMEDIA
UREKA

Bài tập 15.13 trang 44 SBT Vật lý 12

Giải bài 15.13 tr 44 sách BT Lý lớp 12

Mạch điện xoay chiều gồm một điện trở, một cuộn dây và một tụ điện ghép nối tiếp (H.15.2). Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch \(u = 65\sqrt 2 cos100\pi t{\rm{ }}\left( V \right).\)

Các điện áp hiệu dụng UAM = 13 V; UMN = 13 V ; UNB = 65 V.

a) Chứng tỏ rằng cuộn dây có điên trở thuần r ≠ 0.

b) Tính hệ số công suất của mạch.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta thấy cuộn dây không thuần cảm vì : 

\({U^2} \ne U_{AM}^2 + {\left( {{U_{NB}} - {U_{MN}}} \right)^2}\)

b) Ta vẽ giản đồ vectơ : 

\(\vec U = {\vec U_{AM}} + {\vec U_{MN}} + {\vec U_{NB}}\)

Hai tam giác ABM và NBM bằng nhau (có các cạnh lần lượt bằng nhau ) dẫn tới kết quả hai tam giác vuông HAB và HNM đồng dạng.

Suy ra :

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{\frac{{65}}{{13}} = \frac{{AB}}{{MN}} = \frac{{HA}}{{HN}} = \frac{1}{{\tan \beta }}}\\ {}&{ \Rightarrow \tan \beta = \frac{{13}}{{65}} = \frac{1}{5}} \end{array}\)

Trên Hình 15.1.G 

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&\begin{array}{l} 2\beta = {\varphi _1}\\ \Rightarrow \sin {\varphi _1} = \sin 2\beta \end{array}\\ {}&{ \Leftrightarrow \frac{{2\tan \beta }}{{1 + {{\tan }^2}\beta }} = \frac{{2.\frac{1}{5}}}{{1 + \frac{1}{{25}}}} = \frac{{10}}{{26}} = \frac{5}{{13}}} \end{array}\)

Mặt khác theo Hình 15.1G, ta có :

\(\begin{array}{l} \varphi + {\varphi _1} = \frac{\pi }{2}\\ \Rightarrow \cos \varphi = \sin {\varphi _1} = \frac{5}{{13}} \end{array}\)

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.13 trang 44 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON