AMBIENT

Bài tập 15.11 trang 44 SBT Vật lý 12

Giải bài 15.11 tr 44 sách BT Lý lớp 12

Mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây có điện trở R, độ tự cảm L nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Các điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch U = 120 V, ở hai đầu cuộn dây Ud = 120 V, ở hai đầu tụ điện UC = 120 V. Xác định hệ số công suất của mạch. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo bài ra ta có:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{{U_L} = \frac{{{{120}^2} + {{120}^2} - {{120}^2}}}{{2.120}} = 60V}\\ {}&{{U_R} = \sqrt {{{120}^2} - {{60}^2}} = 60\sqrt 3 V}\\ {}&{\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{{{U_R}}}{U} = \frac{{60\sqrt 3 }}{{120}} = \frac{{\sqrt 3 }}{2}} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.11 trang 44 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài tập về công suất

  Đoạn mạch AB gồm điện trở R = 40 Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm \(L = \frac{6}{10 \pi}H\)  và tụ  điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch đó một điện áp xoay chiều  \(u_{AB} = 160 cos (100 \pi t - \frac{\pi}{6})V\) thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó bằng 320 W. Biểu thức điện áp trên hai đầu tụ điện là: 

  \({u_C} = 120\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - \frac{{2\pi }}{3}} \right)V\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  Mọi người tính giúp em bài này với ạ. tks mn nhiều nhiều...

  Một mạch điện xoay chiều có công suất tiêu thụ bằng 200 W. Biết cường độ dòng điện cực đại của mạch là 2 A. Điện trở thuần của đoạn mạch là 

  A. 50 Ω

  B. 200 Ω

  C. \(100\sqrt 2 \Omega\)

  D. 100 Ω

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Suong dem

  Giúp Nga tìm tần số của bài toán này với mọi người ơi !!!!

  Đặt điện áp \(u = U\sqrt 2 \cos (2\pi ft)(V)\) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết U,L,C không đổi, f thay đổi được. Khi tần số dòng điện là 50 Hz thì dung kháng gấp 1,44 lần cảm kháng. Để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì phải điều chỉnh tần số của dòng điện đến giá trị bằng:

  A. \(50\sqrt 2 Hz\)

  B. 72 Hz

  C. 34,72 Hz         

  D. 60 Hz

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
AMBIENT
?>