YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 15.11 trang 44 SBT Vật lý 12

Giải bài 15.11 tr 44 sách BT Lý lớp 12

Mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây có điện trở R, độ tự cảm L nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Các điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch U = 120 V, ở hai đầu cuộn dây Ud = 120 V, ở hai đầu tụ điện UC = 120 V. Xác định hệ số công suất của mạch. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo bài ra ta có:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{{U_L} = \frac{{{{120}^2} + {{120}^2} - {{120}^2}}}{{2.120}} = 60V}\\ {}&{{U_R} = \sqrt {{{120}^2} - {{60}^2}} = 60\sqrt 3 V}\\ {}&{\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{{{U_R}}}{U} = \frac{{60\sqrt 3 }}{{120}} = \frac{{\sqrt 3 }}{2}} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.11 trang 44 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON