AMBIENT

Bài tập 15.7 trang 43 SBT Vật lý 12

Giải bài 15.7 tr 43 sách BT Lý lớp 12

15.7. Cảm kháng của cuộn dây là bao nhiêu ?

A. 5 Ω.        B. 10 Ω.        C. 1 Ω.        D. 12 Ω.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án A. 

Cảm kháng của cuộn dây là 5 Ω.      

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.7 trang 43 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Sasu ka

  HUHUHU mọi người ơi giải giúp em bài này với , em đang cần gấp ạ

  Đặt một điện áp xoay chiều \(u = U_0 cos (2 \pi ft)\)  (với f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Các giá trị R, L, C là hữu hạn và khác không. Khi f = f1 = 30 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch là cosφ1 = 0,5. Còn khi f = f2 = 60 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch là cosφ2 = 1. Khi điều chỉnh f = f3 = (f1 + f2) thì hệ số công suất của đoạn mạch cosφ3 là:

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Nhờ ad đăng bài để mọi người giúp em vớiii

  Hai đầu đoạn mạch RLC, cuộn dây thuần cảm, được duy trì điện áp \(u_{AB} = U_0 cos\omega t (V)\) Thay đổi R, khi điện trở có giá trị R = 24Ω thì công suất đạt giá trị cực đại 300W. Hỏi khi điện trở bằng 18Ω thì mạch tiêu thụ công suất bằng bao nhiêu ? 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  Giúp mình nhé !

  Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp,trong đó L là cuộn dây thuần cảm và có thể thay đổiđược. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi. Điều chỉnh giá trị L để tổng điện áp hiệu dụng URC+UL lớn nhất thì tổng đó bằng 2U và khi đó công suất tiêu thụ của mạch là 210W. Hỏi khi điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất thì công suất lớn nhất đó bằng bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
AMBIENT
?>