YOMEDIA
NONE

\({}_{92}^{238}U\) sau một chuỗi phóng xạ ra các hạt \(\alpha \) và \({\beta ^ – }\) biến đổi thành chì \({}_{82}^{206}Pb\) . Biết chu kì bán rã của sự biến đổi tổng hợp này là \(4,{6.10^9}\) năm. Giả sử ban đầu một loại đá chỉ chứa urani, không chứa chì và lượng chì sinh ra chỉ nằm trong mẫu đá đó. Nếu hiện nay, tỉ lệ khối lượng của \({}_{92}^{238}U\) so với khối lượng của chì \({}_{82}^{206}Pb\) là 37 thì tuổi của đá ấy gần nhất với giá trị nào sau đây?

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • Tỉ lệ khối lượng chì tạo thành và khối lượng U còn lại được xác định bởi 

    \(\frac{{{m_{Pb}}}}{{{m_U}}} = \left( {{2^{\frac{t}{T}}} – 1} \right)\left( {\frac{{{A_{Pb}}}}{{{A_U}}}} \right) = \left( {{2^{\frac{t}{T}}} – 1} \right)\left( {\frac{{206}}{{238}}} \right) = \frac{1}{{37}}\)

    Giải phương trình trên ta thu được được: \(t = {2.10^8}\) năm

      bởi Tra xanh 11/03/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON