Tìm a để hệ có nghiệm duy nhất ax+y=a và x+ay=1

bởi Trần Ngọc Tuân 06/02/2019

Tìm a để hệ có nghiệm duy nhất: \left\{\begin{matrix} ax+y=a & & \\ x+ay=1 & & \end{matrix}\right.

Câu trả lời (3)

 • Hệ có nghiệm duy nhất nếu det[ a   1]   khác 0

                                               [1    a]   

  => a2 - 1 khác 0 => a khác +,-1

  bởi Nguyễn Quốc Khánh 06/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • smileya-1khác 0 a khác +- 1

  bởi Phan Công Trực 07/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cái này hồi trước mình học là 

  +) có 1 duy nhất thì \frac{a_{1}}{a_{2}}\neq \frac{b_{1}}{b_{2}}

  +) có vô số nghiệm  \frac{a_{1}}{a_{2}}=\frac{b_{1}}{b_{2}}= \frac{c_{1}}{c_{2}}

  +) vô nghiệm   \frac{a_{1}}{a_{2}}=\frac{b_{1}}{b_{2}}\neq \frac{c_{1}}{c_{2}}

  bởi TuấnAnh TuấnAnh 10/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan