YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 63 trang 136 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 63 tr 136 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (\(H \in BC\)). Chứng minh rằng:

a) HB = HC 

b) \(\widehat {BAH} = \widehat {CAH}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Vì tam giác ABC cân tại A nên:

 \(AB = AC;\,\,\widehat B = \widehat C\)

Xét hai tam giác vuông HAB và HAC, ta có:

\(AB = AC(gt) ;\,\,\widehat B = \widehat C (gt)\)

Vậy \(\Delta HAB = \Delta HAC\,\,\left( {ch - gn} \right)\)

Suy ra: HB = HC (đpcm)

b) Vì \(\Delta HAB = \Delta HAC\, \Rightarrow \widehat {BAH} = \widehat {CAH}\)  (đpcm)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 63 trang 136 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON