YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 64 trang 136 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 64 tr 136 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Các tam giác vuông ABC và DEF có \(\widehat A = \widehat D = {90^o},AC = DF\). Hãy bổ sung thêm một điều kiện bằng nhau (về cạnh hay về góc) để  \(\Delta ABC = \Delta D{\rm{EF}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có thể bổ sung thêm:

- Nếu bổ sung thêm  \(\widehat B = \widehat E\) thì \(\Delta ABC = \Delta D{\rm{EF}}\)  (g.c.g)

- Nếu bổ sung thêm AC = DF thì \(\Delta ABC = \Delta D{\rm{EF}}\) (c.g.c)

- Nếu bổ sung thêm BC = EF thì \(\Delta ABC = \Delta D{\rm{EF}}\) (cạnh huyền - cạnh góc vuông)

- Nếu bổ sung thêm \(\widehat C = \widehat F\) thì ta chứng minh \(\widehat B = \widehat E\)  ( vì \(\widehat B\) phụ \(\widehat C\)\(\widehat E\) phụ \(\widehat F\)) và ta được \(\Delta ABC = \Delta D{\rm{EF}}\)  (g.c.g)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 64 trang 136 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON