YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 43 trang 43 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 43 tr 43 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Trong các số cho ở bên phải mỗi đa thức, số nào là bậc của đa thức đó?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Số 5 là bậc của đa thức: \(5{{\rm{x}}^2} - 2{{\rm{x}}^3} + 4{x^4} - 3{{\rm{x}}^2} - 5{x^5} + 1\)

b) Số 1 là bậc của đa thức: 1-2x

c) Số 3 là bậc của đa thức: \(3{{\rm{x}}^5} + {x^3} - 3{{\rm{x}}^5} + 1 = {x^3} + 1\) 

(Rút gọn đa thức xong mới tìm bậc của nó)

d) Số 0 là bậc của đa thức: -1 (vì \(-1=x^0\) với \(x \ne 0\))

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43 trang 43 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF