AMBIENT

Tính M(x)=5x^3+2x^4-x^2+3x^2-x^3-x^4+1-4x^3

bởi can tu 08/04/2019

Tính

M(x)= 5x3+ 2x4 -x2 +3x2 - x3 -x4 +1 - 4x3

a) Sắp xếp đa thức m(x) theo lũy thừa tăng của biến

b) Hệ số cao nhất là bao nhiêu? Hệ số tự do là mấy?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(M\left(x\right)=5x^3+2x^4-x^2+3x^2-x^3-x^4+1-4x^3\)

  \(=\left(2x^4-x^4\right)+\left(5x^3-x^3-4x^3\right)-\left(x^2-3x^2\right)+1\)

  \(=x^4+2x^2+1\)

  \(Hệ\) \(số\) \(cao\) \(nhất\) \(là\) : \(1\)

  \(Hệ\) \(số\) \(tự\) \(do\) \(là\) :\(1\)

  bởi Nguyễn Trang 08/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>