YOMEDIA

Sắp xếp đa thức A(x) =2x^3+2x-3x^2+1 theo lũy thừa giảm dần của biến

Cho hai đa thức :

A(x) = 2x³ + 2x – 3x² + 1
B(x) = 2x² + 3x³ – x – 5
a) Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến
b) Tính A(x) + B(x)
c) Tính A(x) – B(x)

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • Giải:

  a) Sắp xếp:

  \(A\left(x\right)=2x^3+2x-3x^2+1=2x^3-3x^2+2x+1\)

  \(B\left(x\right)=2x^2+3x^3-x-5=3x^3+2x^2-x-5\)

  b) Mình sẽ giải bằng cách cộng hạng tử cùng biến, nếu đặt tính thì bạn tự làm và so sánh kết quả

  \(A\left(x\right)+B\left(x\right)\)

  \(=2x^3-3x^2+2x+1+3x^3+2x^2-x-5\)

  \(=\left(2x^3+3x^3\right)+\left(2x^2-3x^2\right)+\left(2x-x\right)+\left(1-5\right)\)

  \(=5x^3-x^2+x-4\)

  c) Mình sẽ giải bằng cách cộng hạng tử cùng biến, nếu đặt tính thì bạn tự làm và so sánh kết quả

  \(A\left(x\right)-B\left(x\right)\)

  \(=2x^3-3x^2+2x+1-\left(3x^3+2x^2-x-5\right)\)

  \(=2x^3-3x^2+2x+1-3x^3-2x^2+x+5\)

  \(=\left(2x^3-3x^3\right)+\left(-2x^2-3x^2\right)+\left(2x+x\right)+\left(1+5\right)\)

  \(=-x^3-5x^2+3x+6\)

  Vậy ...

    bởi Vũ Thị Châm 04/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA