Sắp xếp đa thức A(x) =2x^3+2x-3x^2+1 theo lũy thừa giảm dần của biến

bởi Anh Trần 04/04/2019

Cho hai đa thức :

A(x) = 2x³ + 2x – 3x² + 1
B(x) = 2x² + 3x³ – x – 5
a) Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến
b) Tính A(x) + B(x)
c) Tính A(x) – B(x)

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  a) Sắp xếp:

  \(A\left(x\right)=2x^3+2x-3x^2+1=2x^3-3x^2+2x+1\)

  \(B\left(x\right)=2x^2+3x^3-x-5=3x^3+2x^2-x-5\)

  b) Mình sẽ giải bằng cách cộng hạng tử cùng biến, nếu đặt tính thì bạn tự làm và so sánh kết quả

  \(A\left(x\right)+B\left(x\right)\)

  \(=2x^3-3x^2+2x+1+3x^3+2x^2-x-5\)

  \(=\left(2x^3+3x^3\right)+\left(2x^2-3x^2\right)+\left(2x-x\right)+\left(1-5\right)\)

  \(=5x^3-x^2+x-4\)

  c) Mình sẽ giải bằng cách cộng hạng tử cùng biến, nếu đặt tính thì bạn tự làm và so sánh kết quả

  \(A\left(x\right)-B\left(x\right)\)

  \(=2x^3-3x^2+2x+1-\left(3x^3+2x^2-x-5\right)\)

  \(=2x^3-3x^2+2x+1-3x^3-2x^2+x+5\)

  \(=\left(2x^3-3x^3\right)+\left(-2x^2-3x^2\right)+\left(2x+x\right)+\left(1+5\right)\)

  \(=-x^3-5x^2+3x+6\)

  Vậy ...

  bởi Vũ Thị Châm 04/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan