Tính f(100) biết f(x)=x^8-101x^7+...+101x^2-101x+25

bởi Kim Ngan 04/04/2019

cho \(f\left(x\right)=x^8-101x^7+101x^6-101x^5+...+101^2-101x+25\)

tính: \(f\left(100\right)=?\)

các bn giúp mk vs nha! mk đang rất rất gấp

Câu trả lời (1)

 • \(f\left(x\right)=x^8-101x^7+101x^6-...-101x+25\)

  \(f\left(100\right)=x^8-\left(x+1\right)x^7+\left(x+1\right)x^6-...-\left(x+1\right)x+25\)

  \(f\left(100\right)=x^8-x^8-x^7+x^7+x^6-...-x^2-x+25\)

  \(f\left(100\right)=-x+25=-100+25=-75\)

  bởi Trần Thanh Duy 04/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan