YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 41 trang 43 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 41 tr 43 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Viết một đa thức một biến có hai hạng tử mà hệ số cao nhất là 5, hệ số tự do là -1

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Học sinh tự viết

VD: \(5{x^3} - 1;5{{\rm{x}}^2} - 1;5{\rm{x}} - 1\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 43 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1