Tính P(1) biết P(x)=x^6+3-x-2x^2-x^5

bởi Lê Bảo An 03/04/2019

Cho đa thức P(x) = x^6 + 3 – x – 2x^2 – x^5

a. Sắp xếp các hạng tử của P(x) theo luỹ thừa giảm dần của biến x ?

b) Tính P(1) ?

c) Có nhận xét gì về giá trị x = 1 đối với đa thức P(x) ?

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  a) \(P\left(x\right)=x^6+3-x-2x^2-x^5\)

  \(\Leftrightarrow P\left(x\right)=x^6-x^5-2x^2-x+3\)

  b) \(P\left(1\right)=1^6-1^5-2.1^2-1+3\)

  \(\Leftrightarrow P\left(1\right)=1-1-2-1+3\)

  \(\Leftrightarrow P\left(1\right)=0\)

  c) Vì \(P\left(1\right)=0\)

  Nên x = 1 là nghiệm của đa thức P(x)

  Vậy ...

  bởi nguyen thi trang 03/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan