ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 27 trang 19 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 27 tr 19 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Tính: \(\left ( \frac{-1}{3} \right )^4; \left ( -2\frac{1}{4} \right )^3;(-0,2)^2; (-5,3)^0\).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27

 
 

\((-2\frac{1}{4})^3=(\frac{-9}{4})^3=(\frac{-9}{4}).(\frac{-9}{4}).(\frac{-9}{4})= (\frac{-729}{64})=-11\frac{25}{64}\).

\((-0,2)^2=(-0,2).(0,2)=0,04\).

\(\left (\frac{-1}{3} \right )^4=\left (\frac{-1}{3} \right ).\left (\frac{-1}{3} \right ).\left (\frac{-1}{3} \right ).\left (\frac{-1}{3} \right )= \frac{1}{81}\).

\((-5,3)^0=1\).

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 19 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1